PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

 

 1. Pořadatel soutěže je společnost DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25683446 (dále jen „DHL“).

 2. Odesláním zásilky s DHL v období od 8.4. 2019 – 30.6. 2019 se zákazník automaticky zařazuje do soutěže o hodnotné ceny – 6 sedacích vaků, 3 kávovary a 1 stolní fotbálek.

 3. Účastníkem soutěže může být společnost anebo OSVČ, která je adresátem e-mailu od DHL s předmětem „Super dárky za Vaše zásilky. Posílejte s DHL Express a získejte vždy něco navíc.“

 4. Za odeslání  zásilky s DHL se považuje odeslání expresní zásilky prostřednictvím služby Time Definite (produkty DHL Express 9:00, DHL Express 10:30, DHL Express 12:00, DHL Express Worldwide, DHL Express Envelope a DHL Import Express).​

 5. V každém měsíci trvání soutěže (duben až červen) DHL vylosuje 3 výherce, a to následujícím způsobem:

  1. Ze zákazníků, kteří poslali svou zásilku s DHL v období od 8.4. do 30.4.2019 DHL vylosuje na začátku května tři výherce, dva z nich jako výhru obdrží sedací vak (a to každý z nich) a jeden obdrží kávovar.
  2. Ze zákazníků, kteří poslali svou zásilku s DHL v období od 1.5. do 31.5.2019 DHL vylosuje na začátku června tři výherce, dva z nich jako výhru obdrží sedací vak (a to každý z nich) a jeden obdrží kávovar.

  3. Ze zákazníků, kteří poslali svou zásilku v období od 1.6. do 30.6.2019 DHL vylosuje na začátku července tři výherce, dva z nich jako výhru obdrží sedací vak (a to každý z nich) a jeden obdrží kávovar.

 6. Navíc, ze zákazníků, kteří poslali svou zásilku s DHL v období od 8.4. do 30.6.2019 DHL vylosuje na začátku července jednoho výherce, který jako výhru obdrží stolní fotbálek.

 7. Vítěz bude kontaktován telefonicky a bude dojednán způsob předání výhry​.

 8. Odpovědnost pořadatele v rozsahu povoleném zákonem pořadatel vylučuje jakoukoliv svou povinnost a odpovědnost v souvislosti s jakýmkoliv odložením, zrušením, zpožděním nebo změněním soutěže a nebo cen, k nimž dojde z důvodu mimo kontrolu pořadatele a z důvodu jakéhokoliv jednání nebo neplnění ze strany jakékoliv třetí strany v pozici dodavatele.  

 9. Vítězové obdrží ceny pod podmínkou, že vítězové budou dodržovat veškeré platné zákony, předpisy, nařízení a směrnice včetně mimo jiné těchto podmínek a soutěžních pokynů. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty, závazky nebo zklamání vzniklé nebo utrpěné v souvislosti se soutěží nebo cenami. Nic v těchto podmínkách nezbavuje pořadatele odpovědnosti za úmrtí, újmu na zdraví, podvod nebo podvodné překroucení informací v důsledku jeho nedbalosti.

 10. DHL si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit soutěž nebo tyto podmínky kdykoliv bez předchozího oznámení z důvodu vyšší moci a v případě předpokládaného, podezíraného nebo skutečného podvodu.

 11. Tyto podmínky se řídí českým právem.

© 2019 DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VYUŽITÍ COOKIES