PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

 

  1. Pořadatel soutěže je společnost DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25683446 (dále jen „DHL“).

  2. Odesláním zásilky v období od 11.4. 2019 – 30.4. 2019 se zákazník automaticky zařazuje do soutěže o 2 vstupenky na hokejové utkání Česká republika a Rusko. Toto utkání bude dne 13. 5. 2019 v Bratislavě, Slovensko. Výherce získává i ubytování pro 2 osoby v hotelu Falkensteiner ze dne 13. 5. 2019 na 14. 5. 2019.

  3. Účastníkem soutěže může být společnost anebo OSVČ, která je adresátem e-mailu od DHL s předmětem „Vyhrajte VIP vstupenky na Mistrovství světa v hokeji v Bratislavě.“​

  4. Výběr vítěze proběhne formou losování ze všech účastníků soutěže v uvedeném časovém období.

  5. Vítěz bude kontaktován telefonicky a bude dojednán způsob předání výhry​, nejpozději však do 6. 5. 2019.

  6. Odpovědnost pořadatele v rozsahu povoleném zákonem pořadatel vylučuje jakoukoliv svou povinnost a odpovědnost v souvislosti s jakýmkoliv odložením, zrušením, zpožděním nebo změněním soutěže a nebo cen, k nimž dojde z důvodu mimo kontrolu pořadatele a z důvodu jakéhokoliv jednání nebo neplnění ze strany jakékoliv třetí strany v pozici dodavatele.  

  7. Vítězové obdrží cenu pod podmínkou, že vítězové budou dodržovat veškeré platné zákony, předpisy, nařízení a směrnice včetně mimo jiné těchto podmínek a soutěžních pokynů. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty, závazky nebo zklamání vzniklé nebo utrpěné v souvislosti se soutěží nebo cenami. Nic v těchto podmínkách nezbavuje pořadatele odpovědnosti za úmrtí, újmu na zdraví, podvod nebo podvodné překroucení informací v důsledku jeho nedbalosti.

  8. DHL si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit soutěž nebo tyto podmínky kdykoliv bez předchozího oznámení z důvodu vyšší moci a v případě předpokládaného, podezíraného nebo skutečného podvodu.

  9. Tyto podmínky se řídí českým právem.

© 2019 DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VYUŽITÍ COOKIES