AKTUÁLNÍ INFORMACE:

PRAVIDLA PRO DOVOZ ZBOŽÍ DO EU OD 1. 7. 2021

V posledních měsících a týdnech jsme vás průběžně informovali o změnách v celních a daňových předpisech pro dovoz zboží do EU, které mají vstoupit v platnost již od 1.7.2021.

 

Avizované změny v oblastí celních předpisů vstupují v platnost beze změny již od 1.7.2021. Celní legislativa je upravena nařízeními v rámci právního systému EU a je účinná přímo, bez nutnosti upravovat národní předpisy. Na základě této legislativy vzniká všem expresním přepravcům povinnost podávat elektronické celní prohlášení i na zásilky v hodnotě do 22 EUR, přestože celní orgány nebudou vyměřovat DPH (z důvodů popsaných níže). Znamená to tedy, že vás může DHL Express kontaktovat pro upřesnění informací potřebných pro proclení Vaší importní zásilky nebo upřesnění obsahu či hodnoty přepravovaného zboží. Poštovní operátoři (Čeká pošta) zatím s jedinou výjimkou povinnost podávat elektronické celní prohlášení u zásilek do hodnoty 22 EUR nemají. Výjimka se týká situace, kdy je při dovozu použit dovozní režim IOSS (Import One Stop Shop). U zásilek s vyšší hodnotou, tedy mezi 22 až 150 EUR, je nutné elektronické celní prohlášení podávat vždy, bez ohledu na to, kdo zboží přepravuje. Výjimkou z povinnosti platit DPH zůstávají dary mezi soukromými osobami do hodnoty 45 EUR, u nichž sice bude také nutné podat celní prohlášení, stejným způsobem jako u zásilek do 150 EUR, ale nebude vám vyměřena platba ani za DPH ani za clo.

 

Z důvodu prodlevy v legislativním procesu však dosud nebyla Parlamentem ČR schválena novela zákona o DPH, a proto se změny v oblasti daňových předpisů prozatím odkládají. Dovoz zboží s místem plnění v České republice, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 22 EUR, tak bude i nadále osvobozen od daně, nejpozději však do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH. Osvobození od daně lze využít pouze v případech, kdy je zboží propuštěno do volného oběhu v České republice a platí nejen při použití standardního celního řízení, ale také v případě použití dovozního režimu v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (Import One Stop Shop). Situace z hlediska vybírání DPH u zásilek, jejichž vlastní hodnota převyšuje 22 EUR, zůstává nezměněna, povinnost uhradit DPH platí již nyní.

 

Předpokládanou účinnost novely zákona o DPH nelze odhadnout, nicméně bezprostředně po nabytí její účinnosti začnou celní orgány i u zásilek nízké hodnoty (do 22 EUR) DPH vyměřovat a vybírat. O dalším vývoji vás proto budeme včas informovat.

POKUD MÁTE JAKÝKOLIV DOTAZ, VYPLŇTE FORMULÁŘ A ZEPTEJTE SE NÁS

Další informace, které by se vám mohly hodit

   

Zajímavé informace ze světa logistiky

 

Změnách v celních předpisech a formě elektronické komunikace

  

Informace o změnách, které sebou přinesl Brexit