You are the heart of our business - Kvíz 

 

Podmínky soutěže You are the heart of our business v období 14. 2. 2022 – 24. 2. 2022

 

  1. Pořadatel soutěže je společnost DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25683446 (dále jen „DHL“).
  2. Tato soutěž je platná do 14. 2. – 24. 2. 2022.
  3. Podmínkou účastí v soutěže  je kompletní vyplnění Google formuláře vč. odpovědi na otázky uvedené v něm, který se nachází na odkaze uvedeném v e-mailu, který vám byl zaslán.
  4. Vítězem soutěže bude účastník soutěže, který jako čtrnáctý zašle formulář a současně bude mít správné odpovědi. V případě, že se soutěže zúčastní méně než 14 účastníků, bude výhercem účastník, který jako první zašle vyplněný formulář dle čl. 3 těchto podmínek a současně správně odpoví na všechny otázky v něm uvedené.
  5. Výhrou v soutěži je model  žlutého letadla DHL.
  6. Vítěz soutěže bude kontaktován telefonicky a bude dojednán způsob předání výhry, nejpozději však  do 4. 3. 2022.
  7. Odpovědnost pořadatele v rozsahu povoleném zákonem pořadatel vylučuje jakoukoliv svou povinnost a odpovědnost v souvislosti s jakýmkoliv odložením, zrušením, zpožděním nebo změněním soutěže a nebo cen, k nimž dojde z důvodu mimo kontrolu pořadatele a z důvodu jakéhokoliv jednání nebo neplnění ze strany jakékoliv třetí strany v pozici dodavatele.
  8. Vítězové soutěže obdrží ceny pod podmínkou, že bude dodržovat veškeré platné zákony, předpisy, nařízení a směrnice včetně těchto podmínek a soutěžních pokynů. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty, závazky nebo zklamání vzniklé nebo utrpěné v souvislosti se soutěží nebo cenami.
  9. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit soutěž nebo tyto podmínky kdykoliv bez předchozího oznámení z důvodu vyšší moci a v případě předpokládaného, podezíraného nebo skutečného podvodu.
  10. Tyto podmínky se řídí českým právem.